POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES 

§ 1 Polityka prywatności sklepu Republika Wina 

Poniżej odpowiemy na Twoje potencjalne pytania dotyczące ochrony Twoich danych: 

 1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych? 
 2. W jakim celu przetwarzamy Wasze dane i na jakiej podstawie prawnej? 
 3. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane w innym celu niż zostały pobrane? 
 4. Jak gromadzimy informacje o Tobie? 
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?  
 6. Czy ujawniamy Wasze dane osobowe podmiotom trzecim? 
 7. Informacja o prawie do żądania dostępu do danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz o prawie do żądania sprostowania danych. 
 8. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje niepodania danych? 
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu?  
 10. Jakie są Wasze prawa? 
 11. Do kogo możecie zwrócić się o pomoc? 
 12. Jak chronimy Twoje dane osobowe?  

1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?  

Administratorem Waszych danych osobowych jesspółka WINE REPUBLIC sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000981291, REGON: 522536877, NIP: 5223230432. 

Utworzyliśmy dla Was osobny adres mailowy: gosia@winerepublic.pl na który możecie pisać do nas we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Waszych danych. Adres ten jest obsługiwany przez naszego specjalistę od danych osobowych, który zawsze postara się Wam udzielić wyczerpującej informacji na każdy temat związany z ochroną danych osobowych. 

2. W jakim celu przetwarzamy Wasze dane i na jakiej podstawie prawnej? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 (dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r., a przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO, a także Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Podczas korzystania z naszego portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania poszczególnych funkcjonalności portalu tj. których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust. 1 lit b) RODO)Niektóre nasze funkcjonalności np. składanie zamówień w sklepie wymagać będą od Ciebie podania bardziej szczegółowych danych np.: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Będzie to wymagane w celu realizacji danej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje funkcjonalność, której te dane dotyczyły. 

Możemy również przetwarzać Twoje dane, w razie gdy wyrazisz na to zgodę, w celu wysyłania Ci informacji handlowych oraz innych informacji merytorycznych (nowości ze świata wina, materiały edukacyjne) przy pomocy newslettera. 

Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane, w razie gdy wyrazisz na to zgodę, w celu kontaktu na potrzeby marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (kontakt telefoniczny lub sms) zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). 

3. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane w innym celu niż zostały podane? 

Nie, cel przetwarzania Twoich danych jest klarowny i opisany w niniejszej polityce prywatności. Nie zamierzamy przetwarzać Twoich danych w innych celach, nie zamierzamy ich również udostępniać innym pomiotom, które mogłyby  je wykorzystywać w celach innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności. 

4. Jak gromadzimy informacje o Tobie? 

Gromadzimy Wasze dane przede wszystkim w momencie, w którym wypełniacie je dobrowolnie w formularzu podczas rejestracji konta lub podczas składania zamówienia. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage), jakie instalujemy na stronie. 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane 

Przetwarzamy Wasze dane osobowe przez cały okres świadczenia usług  sklepie Wine rePublic. 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego (w naszym przypadku będzie to newsletter lub kontakt telefoniczny sommeliera Republiki Wina) w zakresie w jakim uzyskaliśmy Waszą zgodę, będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się one zdezaktualizowały. 

6. Czy ujawniamy Wasze dane osobowe podmiotom trzecim? 

Jesteśmy niewielką firmą, w związku z tym dostęp do Waszych danych jest bardzo ograniczony dla podmiotów trzecich. Obecnie dostęp do nich mogą mieć nieliczne podmioty wykonujące na naszą rzecz usługi np. dostawpłatności, księgowe, informatyczne. Mogą być również powierzone agencji marketingowej w celu lepszego dostosowania treści reklam wyświetlanych przez nas w internecie (remarketing). Niezależnie od Wszystkiego, zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały upoważnieniem do ich przetwarzania, a także zostaną zobowiązane do zachowania ich w poufności. Ponadto zapewniamy Was, że krąg podmiotów trzecich mających dostęp do Waszych danych będzie przez nas kontrolowany i ograniczony. 

7. Informacja o prawie do żądania dostępu do danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz o prawie do żądania sprostowania danych. 

W każdej chwili przysługuje Wam prawo do cofnięcia każdej udzielonej wcześniej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu wysyłki newslettera oraz w celu kontaktu przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowychMożecie to zrobić poprzez przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: gosia@winerepublic.pl. Po otrzymaniu przez nas Twojego żądania niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.  

6. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje niepodania danych? 

Co do zasady, podawanie danych osobowych na naszym portalu jest zawsze dobrowolne, jednakże bez podania niektórych danych nie będziemy mogli rozpocząć świadczenia na Waszą rzecz niektórych usług dostępnych w naszym sklepie. Konsekwencją braku uzupełnienia szczegółowych danych kontaktowychbędzie brak możliwości dokonania zamówień w sklepie. Alternatywne jest również udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera, konsekwencją braku udzielenia tejże zgody, będzie wyłącznie brak otrzymywania newslettera. Konsekwencją braku udzielenia zgody na kontakt telefoniczny, będzie wyłącznie brak takiego kontaktu. 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu?  

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art.  
22 RODO. 

8. Jakie są Wasze prawa? 

Zgodnie z RODO przysługują Wam liczne prawa odnoszące się do ochrony Waszych danych osobowych. Prawa te realizujemy projektując nasz portal. Między innymi przysługuje Wam: 

prawo do żądania: dostępu do danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

prawo do przenoszenia danych;  

prawo do cofnięcia udzielonej zgody; 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

prawo do żądania sprostowania swoich danych; 

10. Do kogo możecie zwrócić się o pomoc? 

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ochrony Waszych danych osobowych, możecie skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: gosia@winerepublic.pl. Adres ten jest obsługiwany przez naszego specjalistę od danych osobowych, który zawsze postara się Wam udzielić wyczerpującej informacji na każdy temat związany z ochroną danych osobowych. 

11. Jak chronimy Twoje dane osobowe?  

Dostęp do Twojego konta jest zabezpieczony indywidualnym hasłem.  

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń. Zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy muszą znać te informacje, aby świadczyć dla Ciebie usługi.  

Gdybyśmy kiedykolwiek podejrzewali, że jakiekolwiek Twoje dane osobowe zostały utracone i w wyniku tego mogły stać się dostępne dla osób trzecich - otrzymasz od nas natychmiastowe osobiste powiadomienie. 

 

 § 2 Polityka cookies sklepu Republika Wina 

 1. Portal działa w oparciu o technologię plików "cookies". Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Są one nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych. 
 2. Wine rePublic wykorzystuje pliki cookies między innymi w celu monitorowania ruchu użytkowników na stronie oraz opracowywania statystyk, które umożliwiają dostosowanie treści serwisu oraz personalizowania reklam do potrzeb użytkownika oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. 
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 
 4. a) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 5. b) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcjonalności portalu może  nie być możliwe. 

» Zmień ustawienia cookies